Palembang, 29 Mei 2023 РApel Jurusan Farmasi diadakan rutin setiap awal minggu. Ketua Jurusan Farmasi, Minda Warnis, S.Si., Apt., M.Kes selaku pembina apel memberikan arahan kepada seluruh dosen mengenai batas waktu upload dokumen borang. Ibu Minda Warnis mengingatkan kembali batas waktu upload borang sudah dekat, ada beberapa data yang mungkin perlu diolah lagi. Dokumen borang yang belum selesai, terutama LED harap diselesaikan sampai akhir bulan Mei ini. Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa tanggal merah di minggu ini yang akan kita gunakan untuk lembur  dalam rangka menyelesaikan dokumen-dokumen borang tersebut.

Leave a Comment

ten + 8 =